• Handböcker
  • Film
  • Kameror & skrivare
  • Köp

Kan jag ta min film genom röntgenapparater på flygplatsen?

För att undvika eventuell skada av oexponerad instax filmen under röntgeninspektion av bagage på flygplatser rekommenderas att all film och din instax kameror eller instax printrar laddade med film bärs som handbagage och inte transporteras i bagaget. Om anläggningar finns tillgängliga bör manuell handsökning begäras.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.