Integritetspolicy

1. Tillämpningsområde för denna sekretesspolicy

1.1. Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy beskriver vårt åtagande att skydda dataskyddet och hur vi behandlar den personliga information som vi får från besökare på denna webbplats ("Webbplats(er)") och användare av mjukvaruapplikationer ("App(er)") som (i) förvaltas och drivs av FUJIFILM Europe eller ett av dess dotterbolag enligt vad som anges i avsnittet "Personuppgiftsansvarig" ("FUJIFILM" eller "vi") och (ii) som har en länk till denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy kan också gälla när det hänvisas till den i ett offline-sammanhang, t.ex. för workshops och andra evenemang och marknadsföringsaktiviteter.

Om bestämmelser som skiljer sig från denna sekretesspolicy tydligt anges ska de relevanta avvikande bestämmelserna gälla.

1.2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna sekretesspolicy är Fujifilm Nordic Hantverkargatan 25 SE-112 21 Stockholm. För ytterligare information se webbplatsens avtryck.

Vårt dataskyddsombud/dataskyddsteam kan kontaktas per post eller via e-post på [email protected].

1.3. Externa länkar

Denna sekretesspolicy gäller inte för webbplatser som har publicerat sin egen sekretesspolicy och inte heller för webbplatser från tredje part, även om länkar till deras webbplatser finns på våra webbplatser och appar. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar en av våra webbplatser och att läsa sekretessförklaringarna för varje enskild webbplats som samlar in personlig information.

2. Hantering av personuppgifter

2.1. Insamling av personlig information

I princip kan du besöka webbplatsen/webbplatserna utan att lämna ut personlig information. Webbplatsen/webbplatserna och appen/apparna kan samla in viss teknisk information, t.ex. vilket innehåll du har tittat på webbplatsen/webbplatserna eller vilken webbplats du har hänvisat till för att komma åt webbplatsen/webbplatserna. Vid insamling av sådan information, vars syfte är att förbättra användbarheten av webbplatsen/webbplatserna eller appen/apparna, ska informationen inte samlas in på ett sätt som gör att du kan identifieras, och du ska inte heller identifieras under informationsanalysen.

Du kan bli ombedd att lämna personlig information ("personlig information") för att få tillgång till vissa delar av webbplatsen. Vi kan också komma att be om vissa personuppgifter när du beställer en produkt, begär tjänster, deltar i reklamaktiviteter eller forskningsstudier eller korresponderar med oss. Personlig information som vi samlar in kan omfatta namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och andra uppgifter som du lämnar till oss till exempel i ett kontaktformulär, registrering för ett konto eller prenumeration på ett nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, för att fullgöra ett avtal eller när det är nödvändigt för våra legitima intressen, inklusive för att svara på dina förfrågningar och för att anpassa och förbättra vårt webbutbud, våra produkter och tjänster i enlighet med dina preferenser (artikel 6.1 a, b och f i GDPR).

2.2. Syftet med användningen av personuppgifter

Syftet med användningen av dina personuppgifter ska tydligt anges i denna sekretesspolicy eller på annat sätt när informationen samlas in, utom i de fall där syftet med användningen är uppenbart för dig. Användningen av de personuppgifter som du tillhandahåller ska begränsas till det användningsändamål som du i förväg har fått veta. Vi förbehåller oss dock rätten att utföra ytterligare behandling i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt relevanta lagar och förordningar.

Dessutom kan vi vara tvungna att använda och behålla personuppgifter av juridiska skäl och för att uppfylla kraven, till exempel för att förebygga, upptäcka eller utreda brott, förhindra förluster eller bekämpa bedrägerier. Vi kan också komma att använda personuppgifter för att uppfylla våra interna och externa revisionskrav, informationssäkerhetsändamål och om vi på annat sätt anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, vilket kan inkludera lagar utanför ditt hemland, (b) för att svara på förfrågningar från domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och statliga myndigheter, vilket kan inkludera sådana myndigheter utanför ditt hemland, (c) för att upprätthålla villkor och (d) för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom, eller andra personers rättigheter.

Följande exempel illustrerar möjliga scenarier där vi samlar in och använder dina personuppgifter:

2.2.1. Användarkonton

När du registrerar dig för ett kundkonto samlar vi vanligtvis in namn, e-postadress och lösenord. Dessutom kan du ange din adress, inklusive fakturerings- och leveransadress i ditt kundkonto. När du gör en beställning samlar vi in uppgifter om de varor du har valt, motsvarande prisinformation, eventuella kuponger som du kan använda, din fakturerings- och leveransadress samt det valda betalnings- och leveranssättet. I samband med att beställningar fullgörs samlar vi särskilt in information om betalning, leverans och returer.

 

Vi kan använda dina personuppgifter för att upprätthålla ditt användarkonto, för att verifiera att du är en legitim användare, för att förse dig med begärd information om FUJIFILMs produkter och tjänster, inklusive eventuella nyhetsbrev som du kan prenumerera på, och för att svara på support och andra förfrågningar som du kan ha. I samband med ditt användarkonto kan vi analysera din användning av vår webbplats och vårt nyhetsbrev för att bättre förstå dina preferenser och för att förbättra våra webbtjänster. Vi lagrar sådan information i samband med ditt användarkonto. Om du har gett ditt samtycke till marknadsföring kan vi också komma att kontakta dig under dina kontaktuppgifter för företag i marknadsföringssyfte i samband med våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Om du har skapat ett användarkonto lagrar vi dina uppgifter så länge du har ditt användarkonto. Om ditt användarkonto raderas lagrar vi de relevanta uppgifterna endast i den utsträckning som lagen tillåter eller kräver.

Via ditt användarkonto kan du administrera och uppdatera dina kontaktuppgifter och dina preferenser. Behandla dina åtkomstuppgifter konfidentiellt och dela inte ditt lösenord med någon tredje part. Om du får kännedom om, eller om du misstänker att en tredje part har fått obehörig tillgång till dina åtkomstuppgifter eller använder ditt konto, vänligen ändra ditt lösenord utan onödigt dröjsmål.

2.2.2. Personliga tjänster

I samband med de personliga tjänsterna kan vi behandla och använda din information för reklam och marknadsundersökningar eller för personliga tjänster om du har gett ditt samtycke. Om du ger ditt samtycke kan den information som du får tillgång till när du besöker webbplatsen/webbplatserna och apparna lagras i en användarprofil för att kunna erbjuda dig information som är särskilt anpassad för dig (t.ex. i form av ett nyhetsbrev). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Om du använder personliga tjänster kommer vi att använda dina personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna så länge du är registrerad och därefter så länge som krävs eller tillåts enligt gällande lagar. Vi kan dela din information med anslutna FUJIFILM-företag om det är nödvändigt för att svara på dina förfrågningar eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kan vidarebefordra förfrågningar om våra produkter och tjänster även till en distributör som är ansvarig för den relevanta produkt- eller tjänstekategorin och regionen.

2.2.3. Blogg / forum

På vissa av våra webbplatser finns offentligt tillgängliga bloggar eller forum. Du bör vara medveten om att all information som du lämnar i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. Om du vill begära att din personliga information tas bort från vår blogg eller vårt forum, kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss". I vissa fall kan det hända att vi inte kan ta bort dina personuppgifter, och i så fall meddelar vi dig om vi inte kan göra det och varför.

2.2.4. Nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att använda den personliga information som du behöver eller separat har lämnat för att skicka dig våra nyhetsbrev enligt överenskommelse. Nyhetsbrev kan innehålla webbfyrar, spårningspixlar eller länkar som gör det möjligt för oss att analysera din användning av nyhetsbrevet, inklusive information om huruvida du har mottagit och öppnat vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från nyhetsbrevet antingen genom att skicka ett meddelande till oss eller via en särskild avregistreringslänk i nyhetsbrevet.

2.2.5. E-postreklam utan prenumeration

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av varor eller tjänster och du inte har motsatt dig detta, har vi rätt att regelbundet erbjuda dig liknande varor och tjänster, t.ex. de som du köpte med hjälp av din e-post. Du kan när som helst i framtiden återkalla ditt samtycke till sådan användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till oss eller via den avregistreringslänk som finns i våra e-postmeddelanden.

2.2.6. Postreklam

Vi kan ha rätt enligt gällande lagar att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och, i förekommande fall, din titel och akademiska examen och använda dem för våra egna reklamsyften, i synnerhet för att skicka erbjudanden och information om våra varor och tjänster via posttjänster. Du kan när som helst för framtiden invända mot denna användning av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss.

2.3. Delning och utlämnande av uppgifter

Vi kommer inte att avslöja eller tillhandahålla, dela eller på annat sätt distribuera din personliga information till tredje part, förutom enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi delar personlig information när:
a) ditt samtycke ges i förväg;
(b) det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive i synnerhet att skicka marknadsföringskommunikation, tillhandahålla kundservice, stödja vår marknadsföring och produktdistribution eller driva våra system eller applikationer. Dessa företag har rätt att använda dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster.
(c) Personlig information kan delas med FUJIFILM-koncernen om det behövs för att tillhandahålla tjänster eller uppfylla produktbeställningar, för kontoadministration, för att underlätta försäljning och marknadsföring, för kundsupport och teknisk support samt för att främja affärs- och produktutveckling. Klicka här http://www.fujifilm.com/about/office/ för att se en lista över FUJIFILM-koncernens platser som vi kan dela personlig information med. Vi kan också vidarebefordra förfrågningar om våra produkter och tjänster till en tredjepartsdistributör som är ansvarig för den relevanta produkt- eller tjänstekategorin och regionen;
(d) du beställer produkter eller använder andra tjänster som kräver en avgift, ditt namn, din adress, ditt kreditkortsnummer och annan information lämnas ut till finansinstitut eller andra parter för betalning;
(e) vår verksamhet överlåts eller överförs antingen enligt lag eller på annat sätt, inklusive fusioner, konsolideringar och upplösning eller överföring av verksamhet;
(f) utlämnande av dina personuppgifter krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar eller om sådant utlämnande på annat sätt är nödvändigt för att stödja brottsutredningar eller andra rättsliga utredningar eller förfaranden som genomförs av relevanta myndigheter; eller
g) Det finns ett omedelbart behov av att lämna ut uppgifter för att skydda människoliv eller mänskliga rättigheter.
2.4. Internationella dataöverföringar
Vi kan överföra den personliga information vi samlar in till och lagra sådan information i andra länder som kan ha andra integritets- eller dataskyddslagar än det land där informationen lämnades.
Detta innebär att dina personuppgifter också kan överföras till och/eller behandlas av FUJIFILM-enheter eller (på deras vägnar) av tredjepartsleverantörer utanför Europeiska unionen ("EU") eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Dataskyddsbestämmelserna i de relevanta länder där dina personuppgifter samlas in eller behandlas kan avvika från den skyddsnivå som ges av lagstiftningen i EU/EES. FUJIFILM kommer dock att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och de principer som anges här. Genom att använda vår(a) webbplats(er) och app(er) samtycker du till insamling och överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES enligt beskrivningen här.

2.5. Datasäkerhet

FUJIFILM vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från missbruk och för att förhindra att din information går förlorad. Din personliga information sparas i en säker driftsmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. All personlig information som du lämnar i samband med registrering eller användning av personliga tjänster överförs i krypterad form för att förhindra att informationen missbrukas av tredje part.

3. Användning av cookies, spårningsteknik och plug-ins för sociala medier

3.1. Användning av cookies och spårningsteknik

Vår(a) webbplats(er) och app(er) kan använda "cookies" eller liknande teknik (analysprogram och sociala medietjänster). Cookies är textfiler som skickas av en webbplats(er) till användarens webbläsare för att lagra information på användarens enheter. När webbplatsen/webbplatserna besöks läser webbplatsen/webbplatserna informationen i cookien.

3.1.1. Ditt samtycke till användningen av cookies

Vi skiljer mellan strikt nödvändiga cookies, som krävs för att våra webbplatser ska fungera korrekt, och andra cookies. Strikt nödvändiga cookies kräver inte ditt samtycke. För andra cookies begär vi ditt samtycke innan vi placerar dem på din enhet. Du kan använda vår webbplats först när du har bekräftat dina cookieinställningar.

När du först besöker vår(a) webbplats(er) visas ett popup-fönster med vår Cookie Consent Manager. Om du klickar på knappen "Cookie Settings" kommer du att hänvisas till Privacy Preference Center. Privacy Preference Center visar också en cookie-lista där du kan hitta information om cookies och de syften som de används för. I Privacy Preference Center kan du aktivera eller inaktivera användningen av cookies med hjälp av växelväljaren. Observera att om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats på avsett sätt.

3.1.2. Ändra dina inställningar för cookies/återkalla ditt samtycke

Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst i Cookie-inställningarna.
[$ INSERT OneTrust Cookie Button och/eller $LINK_IN_FOOTER]
Du kan också när som helst inaktivera användningen av/ta bort cookies via inställningarna i din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds på webbplatsen/webbplatserna fullt ut.

3.2. Plug-ins för sociala nätverk

Vår(a) webbplats(er) och app(er) kan erbjuda insticksprogram för sociala nätverk ("nätverk"). Plugins för sociala nätverk är enkla sätt att dela innehåll med andra människor via nätverk. När du går in på webbplatsen/webbplatserna kan dessa insticksprogram potentiellt skapa en direkt anslutning mellan din webbläsare och respektive nätverk. Om du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. när det gäller Twitter genom att klicka på "Tweet This" eller Facebook genom att klicka på knappen "Jag gillar" eller göra en kommentar, kommer motsvarande information att överföras direkt från din webbläsare till nätverket. I vissa fall utbyts information redan med ett nätverk när du besöker webbplatsen/webbplatserna, oavsett om du interagerar med insticksprogrammen eller inte.

Du kan förhindra att information delas med ett nätverk genom att inte tillåta motsvarande kakor och/eller logga ut från nätverket innan du använder webbplatsen/webbplatserna.

4. Lagring av uppgifter

Vi behåller din personliga information så länge ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

5. Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter enligt GDPR

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot sådan behandling och att utöva din rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR och tillämpliga lagar.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR och tillämpliga lagar om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR. För detta ändamål kan du särskilt kontakta tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort eller den plats där den påstådda överträdelsen sker. En förteckning över de nationella dataskyddsmyndigheterna finns här https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

6. Ändringar i sekretesspolicyn

FUJIFILM förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi beslutar oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera den reviderade integritetspolicyn och ange datum för publicering. Vid återbesök bör du komma ihåg att läsa igenom sekretesspolicyn för eventuella ändringar, eftersom fortsatt användning av webbplatsen/webbplatserna eller apparna efter en publicerad revidering innebär att du samtycker till att vi använder din information i enlighet med den ändrade, kompletterade eller uppdaterade sekretesspolicyn.