• Handböcker
  • Film
  • Kameror & skrivare
  • Köp

I vilken tempratur fungerar min kamera/skrivare bäst i?

Din instax kamera eller instax printrar fungerar bäst i temperaturer mellan 5°C till +40°C, om du tar bilder under 5°C, fortsätt utveckla bilden på en varm plats oavsett vilken instax film du använder.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.